Riangkan hari anda dengan menyaksikan video muzik dan instrumen yg unik n kreatif ini..

Friday, November 13, 2009

CREATIVE DRAWING

Kreatif adalah pengeluaran kepada idea-idea baru.

Kreativiti akan membawa kita untuk mengeksplorasi cara untuk memperluaskan kreativiti melalui beberapa siri latihan termasuk teknik visualisasi dibimbing, automatik menggambar dan menulis, pembuatan peta, memoir, dan bercerita. Dalam melatih diri menghasilkan karya creative drawing, kita akan fokus pada cara-cara untuk:

Ø Percayalah pada kreativiti anda

Ø Merangsang kemampuan tanggap

Ø Menemukan inspirasi di dunia di sekitar anda

Ø Cari dan menggunakan gambar dari bawah sadar

Ø Dapatkan lebih daripada blok kreatif dan rasa takut akan kegagalan

Ø Engage keingintahuan

Ø Mengenali dan menggunakan naluri kreatif anda

Ø Beri diri anda masa, izin, dan makanan untuk melakukan kerja kreatif

Ø Mengembangkan amalan harian untuk mencapai tujuan-tujuan

Ø Bekerjasama

Ø Guna kenangan anda untuk melibatkan imajinasi

"CreativeDrawing” adalah sebuah kumpulan projek-projek yang dirancang secara tegas untuk mendapatkan yang terbaik daripada potensi artistik masyarakat. Ini sengaja mendorong batas-batas kreatif. Sebuah bahagian pengantar dan bahan-bahan yang memaparkan aplikasi mereka diikuti oleh 14 projek teknik menampilkan gambar yang berbeza. Setiap teknik dijelaskan penuh detail, membolehkan masyarakat untuk menjelajahi dunia yang kaya eksperimentasi. Setiap projek didasarkan pada sebuah contoh dari seorang seniman yang telah menerapkan teknik individu melalui cara mereka sendiri, memberikan model visual dari karya yang berkembang selangkah demi selangkah. ini dilengkapi dengan sebuah "media" menunjukkan kemungkinan bahagian aplikasi dari teknik yang diberikan dan menerangkan variasi yang mencipta mereka. Akhirnya, laman saran baru menggalakkan pembaca untuk menjelajahi lebih jauh dengan menggunakan model-model baru, skema warna atau komposisi. Ada sebuah kekayaan material yang dipaparkan dalam tata letak yang jelas, menyediakan tool yang sangat baik bagi para seniman yang telah mempunyai kemahiran asas, namun kini mencari cara untuk menggunakan gambar sebagai media ekspresi dan pengembangan peribadi. "

Creative Drawing Technique

Menggambar sering diturunkan ke tahap perancangan dan sketsa dari sebuah lukisan, dimana daya tarik dilitupi dengan artform lain. Tapi itu bisa sangat bermanfaat di dalam dirinya sendiri.

Ada sejumlah teknik gambar anda boleh berlatih untuk meningkatkan kemahiran anda, tetapi jika anda ingat sekolah kelas seni, beberapa di antaranya dapat sedikit membosankan. Kreatif adalah sebahagian daripada latihan menarik imajinasi Anda dan membuatnya menyenangkan bagi diri anda sendiri.

Penetasan dan lintas-penetasan (Hatching and cross-hatching)

Penolong yang tepat yang menghasilkan teknik penetasan sering digunakan dalam pena / tinta gambar seperti kartun politik dan jalur komik.

Penetasan adalah gambar daripada banyak garis-garis sejajar berdekatan, sementara lintas overlaying penetasan adalah satu set selari menetas dengan satu set dalam arah yang berlawanan.

Pilih subjek dengan banyak bayangan dan amalan teknik-teknik ini dengan menggambar hanya kawasan gelap menggunakan garis menetas pelbagai jarak-cari bayangan cahaya untuk menengah, dan lintas menetas untuk daerah yang sangat gelap. Cobalah untuk mengelakkan menggambar garis besar sehingga anda harus mengandalkan menterjemah bayangan yang anda lihat ke dalam dua dimensi pembiakan.

Shading

Arsiran pensil lebih sering digunakan daripada menetas kerana jauh lebih banyak nada boleh dihasilkan dengan memvariasikan kelembutan dan tekanan daripada pensil dan jumlah lapisan pelindung. Hal ini kurang tepat daripada menetas dan boleh diubahsuai dan dimanipulasi dengan lebih mudah, dan kesalahan lebih mudah untuk menyembunyikan atau menghapuskan.

Praktek pelindung dengan memilih subjek dengan banyak kurva, dan cahaya itu kuat dari satu sisi.

Ruangan Negatif

Perspektif lain yang berguna untuk berlatih adalah melihat dan menangkap subjek murni dalam bentuk latar belakang ruangan di sekitarnya.

Memilih subjek seperti perabot dan tempat itu terhadap dinding yang kontras. Blok dalam bentuk dinding tempat item adalah "tidak".

Berbagai sudut dan perspektif

Kita boleh juga diatur dalam menggambar sebuah topik dari sudut yang sama. Sebagai contoh, memilih cawan untuk berlatih elips bentuk dan melengkung naungannya. Bagaimana menukar cawan di sisi atau terbalik?

Pilih paparan daripada sebuah objek yang tidak biasa sehingga anda menggambar kurang daripada otak anda pengetahuan dan pemahaman menetapkan barang tersebut dan memaksa diri untuk belajar dan menggambar apa yang anda lihat.

Thursday, November 12, 2009

kepada mereka yang lemah semangat dan ibu yang sedang mengandung, tidak digalakkan menonton video nie kerana ianya mengandungi unsur ngeri dan meloyakan atas pbuatan manusia yang keji....


kekejaman manusia di akhir zaman ini semakin diluar batasan kemaanusiaan....
Bersama kita doakan agar kesejahteraan hidup umat sejagat....
Moga kita tidak tergolong di dalam golongan ini amin.....

Friday, November 6, 2009

Kepentingan Peta minda

KEPENTINGAN PETA MINDA2.

Pelbagai penyelidikan telah dibuat untuk membentuk dan menyusun strategi pembelajaran yang lebih berkesan terhadap pelajar-pelajar. Pembelajaran secara hafalan memerlukan daya ingatan yang kuat, tetapi ianya tidak dapat membentuk insan yang kritis dan kreatif malah ianya tidak sesuai di zaman yang serba maju ini.

Manusia telah dikurniakan dengan pancaindera yang mempunyai pelbagai fungsi. Pancaindera ini amat peka serta amat responsif terhadap apa-apa rangsangan yang berkaitan dengannya. Seorang kanak-kanak yang masih kecil dan belum mengenal huruf dapat memahami sesuatu keadaan melalui penglihatan dan pemerhatian. Objek yang dilihat melalui mata akan menghasilkan sesuatu mesej melalui interpretasi yang dibuat di bahagian otak. Mesej yang dihasilkan akan menjadi mudah dan jelas sekiranya kita dapat merangsangkan pancaindera yang ada pada seseorang individu itu dengan cepat.

Oleh itu dalam proses pembelajaran seseorang itu perlulah menyusun strategi agar segala isi pelajaran yang diperoleh, dapat diproses oleh otak dengan lebih mudah.

Beberapa elemen yang dapat merangsang fungsi otak dan memudahkan pemahaman kita adalah seperti berikut:-

I. Teks.

Teks yang ringkas dan mudah difahami serta saiznya yang tidak begitu kecil dapat mengelakkan mata berasa letih serta seterusnya mengelakkan diri seseorang itu berasa bosan untuk membacanya.

II. Grafik.

Bahan grafik seperti garisan anak panah, segi empat dan bulatan dapat digunakan untuk membentuk jaringan bagi memudahkan pemahaman bagi satu-satu topik.

III. Gambar.

Gambar-gambar yang dilukis bagi melambangkan sesuatu isi pada teks dapat menjelaskan lagi pemahaman serta mengukuhkan daya ingatan dengan cara mencerdaskan daya gambaran mental yang ada pada setiap individu.

Dalam hal ini penggunaan peta minda dan pengurusan grafik adalah sesuai ke arah memudahkan pembacaan serta memudahkan otak membuat analisis untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna.

Dalam melakar peta minda atau pengurusan grafik, beberapa langkah perlu dibuat agar ianya dilakukan secara sistematik:-

I. Memahami isi petikan.

Sekiranya sesuatu lakaran peta minda itu hendak dilakukan berdasarkan daripada bahan bacaan, maka bahan bacaan itu perlulah dibaca dan difahami secara keseluruhan terlebih dahulu.

II. Mengenalpasti isi dan huraian yang berkaitan.

Ianya dapat dilakukan dengan cara menggaris isi-isi serta huraian-huraian yang dianggap ada kaitan dan relevan dengan topik bahan bacaan tersebut.

III. Melakar simbol.

Idea yang utama akan bermula pada satu titik permulaan dan ianya disimbolkan dengan satu bulatan. Dari sinilah idea ini akan berkembang. Pelbagai cara dapat dilakukan untuk perkembangan idea ini. Penggunaan beberapa simbol berserta dengan warna-warna tertentu dapat digunakan sebagai satu teknik memetakan minda kita ke arah memudahkan pemahaman.

IV. Melukis gambar.

Gambar merupakan salah satu media yang dapat memberi rangsangan yang begitu cepat daripada teks. Gambar juga dapat memberi pelbagai interpretasi yang dapat mencetuskan pemikiran yang lebih kritis dan kreatif.

Proses membuat peta minda dapat memberi faedah yang bukan sahaja dapat dilihat pada zahirnya tetapi juga sesuatu yang tersirat di sebaliknya:-

I. Latihan dalam pasukan.

Peta minda dapat dilakukan melalui satu pasukan. Ini dapat menggalakkan pelajar-pelajar belajar secara kaloboratif dan koperatif.

II. Pencetusan idea..

Lakaran yang dibuat yang merangkumi teks, grafik dan gambar dapat mempergiatkan lagi kreativiti seseorang individu ke arah pencetusan idea.

III. Perkembangan potensi.

Lakaran grafik dan gambar dapat memperkembangkan potensi kemahiran motor yang ada pada pelajar-pelajar.

IV. Kemahiran menganalisis.

Setiap fakta yang dibaca terlebih dahulu perlu di analisis dan kemudian menyusunkannya untuk membentuk satu lakaran. Latihan ini seumpama ini adalah amat diperlukan ke arah pembentukan sikap yang analitikal.

Penganalisisan data melalui pemetaan minda ini adalah merupakan salah satu ciri-ciri aktiviti yang terdapat dalam pembelajaran sekolah bestari. Oleh itu guru seharusnya memahirkan diri serta berusaha memperkenalkan aktiviti ini kepada pelajar-pelajar.